Σκέλος 3: Κοινωνικές, πολιτιστικές και συστημικές προσεγγίσεις

Κοινωνικές, πολιτισμικές και συστημικές προσεγγίσεις Πώς οι διαφορετικές προοπτικές διαμορφώνουν την ενσυνειδητότητα; Σε αυτό το σκέλος, θα εξετάσουμε τις προσεγγίσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα υπό το πρίσμα των σημερινών μεγάλων προκλήσεων, όπως η κοινωνική ανισότητα, η φυλετική αδικία και η οικολογική κρίση, και πώς αυτές επηρεάζουν τα άτομα και τις ομάδες. Θα διερευνήσουμε τις δυνατότητες της ενσυνειδητότητας να μας βοηθήσει να περιηγηθούμε σε αυτές τις προκλήσεις και τι [...]

Σκέλος 3: Κοινωνικές, πολιτιστικές και συστημικές προσεγγίσεις Διαβάστε περισσότερα "