Σκέλος 2: Στοχασμός, φιλοσοφία και πνευματικότητα

Στοχαστικές, φιλοσοφικές και πνευματικές προσεγγίσεις Πώς συναντάμε την ενσυνειδητότητα; Για πολλούς, η εξάσκηση της ενσυνειδητότητας οδηγεί σε βαθιά ουσιαστικές εμπειρίες που είναι δύσκολο να εκφραστούν με λόγια και δύσκολο να μετρηθούν. Αυτές οι εμπειρίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες επιστημονικά. Οι προσεγγίσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα έχουν ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της ψυχικής και σωματικής υγείας και έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν [...]

Σκέλος 2: Στοχασμός, φιλοσοφία και πνευματικότητα Διαβάστε περισσότερα "