Σκέλος 5: Πολιτικές, περιβαλλοντικές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες

πολιτικές, περιβαλλοντικές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες Πώς μπορούμε να μετατρέψουμε την ενσυνειδητότητα σε δράση - προσωπικά, πολιτικά και κοινωνικά; Η ενσυνειδητότητα έχει τη δυνατότητα να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον κόσμο μας σε μια εποχή που αντιμετωπίζουμε πολλαπλές προκλήσεις. Αλλά για να πραγματοποιηθεί αυτό, πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε τα τρέχοντα ζητήματα [...]

Σκέλος 5: Πολιτικές, περιβαλλοντικές και παγκόσμιες πρωτοβουλίες Διαβάστε περισσότερα "