Internationale conferentie over mindfulness 2024

Privacyverklaring (VK)

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op maart 15, 2023 en geldt voor burgers en legale permanente inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we over u verkrijgen via https://www.internationalmindfulnessconference.com/nl. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • geven we duidelijk aan voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dit doen we door middel van deze privacyverklaring;
 • we streven ernaar onze verzameling van persoonlijke gegevens te beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • we vragen eerst uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • we nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen en eisen dit ook van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken;
 • we respecteren uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens of om deze op uw verzoek te laten corrigeren of verwijderen.

Als je vragen hebt of wilt weten welke gegevens we precies van je bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over cookies verwijzen wij u naar onze Cookiebeleid

3. Openbaarmakingspraktijken

We maken persoonlijke gegevens bekend als we daartoe verplicht worden door de wet of door een gerechtelijk bevel, in reactie op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een zaak met betrekking tot de openbare veiligheid.

Als onze website of organisatie wordt overgenomen, verkocht of betrokken raakt bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

4. Beveiliging

We hechten veel belang aan de beveiliging van persoonlijke gegevens. We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke gegevens te beperken. Dit zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens beschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig worden herzien.

5. Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

6. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Daarnaast zullen wij u waar mogelijk actief informeren.

7. Uw gegevens openen en wijzigen

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonlijke gegevens wij van u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U hebt de volgende rechten:

 • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonlijke gegevens nodig zijn, wat ermee zal gebeuren en hoe lang ze zullen worden bewaard.
 • Recht op toegang: Je hebt het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te schermen wanneer u maar wilt.
 • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op overdracht van uw gegevens: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij voldoen hieraan, tenzij er gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking.

Geef altijd duidelijk aan wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

8. Een klacht indienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office:


Wycliffe Huis
Watersteeg
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

9. Kinderen

Onze website is niet ontworpen om kinderen aan te trekken en het is niet onze bedoeling om persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder de leeftijd van toestemming in het land waar ze wonen. Daarom verzoeken wij kinderen onder de meerderjarige leeftijd geen persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken.

10. Contactgegevens

Het Mindfulness Netwerk
Het Mindfulness Netwerk
Postbus 3647
BARNET
EN5 9TT
Verenigd Koninkrijk
Website: https://www.internationalmindfulnessconference.com/nl
Email: info@mindfulness-network.org
Telefoonnummer: 07725362825

nl_NLNederlands