Διεθνές συνέδριο για την ενσυνειδητότητα 2024

ICM:2024 MINDFULNESS ΣΕ ΈΝΑΝ ΚΌΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΆΖΕΙ
ΟΙ BURSARIES ΜΑΣ
ICM:2024 MINDFULNESS ΣΕ ΈΝΑΝ ΚΌΣΜΟ ΠΟΥ ΑΛΛΆΖΕΙ
ΟΙ BURSARIES ΜΑΣ
Προηγούμενη διαφάνεια
Επόμενη διαφάνεια

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΊΕΣ ΜΑΣ

Το Δίκτυο Mindfulness και το Πανεπιστήμιο Bangor δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι το συνέδριο θα είναι όσο το δυνατόν πιο προσιτό και χωρίς αποκλεισμούς. Μέρος του κοινού μας αποστολή και φιλοδοξία για αυτό το συνέδριο περιλαμβάνει την εξάλειψη των οικονομικών εμποδίων, στο μέτρο του δυνατού, προσφέροντας υποτροφίες για το κόστος του εισιτηρίου του συνεδρίου.

  • Προσπαθούμε να διευρύνουμε το πεδίο και την εμβέλεια αυτού του συνεδρίου και να διευρύνουμε την ποικιλομορφία όσων αισθάνονται ότι μπορούν να συμμετάσχουν.
  • Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να στηρίξουμε όσους συνδέονται με συγκεκριμένα έργα σε υποεκπροσωπούμενες κοινότητες ή ως μέρος μιας φιλανθρωπικής ή κοινωνικής επιχείρησης.   
Το μας Πολιτική ισότητας, πολυμορφίας και ένταξης (EDI) στοχεύει στο να έχουν όλοι στην κοινωνία τη δυνατότητα πρόσβασης σε μαθήματα που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα και παραδίδονται στο πλαίσιο αναγνωρισμένων κατευθυντήριων γραμμών ορθής πρακτικής. Αναγνωρίζουμε ότι ο κόσμος της ενσυνειδητότητας δεν είναι πάντα πραγματικά αντιπροσωπευτικός και ποικιλόμορφος και επιθυμούμε να συμμετέχουμε στην πραγματοποίηση αλλαγών και να προωθήσουμε την ισότιμη πρόσβαση σε κάθε διάσταση της εργασίας μας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του συνεδρίου. 
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσφέρουμε περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων με υποτροφία για άτομα που χρειάζονται οικονομική βοήθεια και πιστεύουν ότι μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετοχή τους στο συνέδριο. Η χρηματοδότηση αυτών των υποτροφιών θα προέλθει από δωρεές της κοινότητας και χορηγίες του συνεδρίου.
 

ΥΠΟΒΟΛΉ ΑΊΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΊΑ

  • Οι υποτροφίες δεν χορηγούνται για εισιτήρια του συνεδρίου που έχουν ήδη αγοραστεί στην πλήρη τιμή. 
  • Παρακαλούμε συμπληρώστε το Έντυπο Αίτησης Υποτροφίας στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες ως οδηγό.
  • Μπορούμε να προσφέρουμε συνεισφορά 25% ή 50% για την τιμή του εισιτηρίου του συνεδρίου. Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι αυτό δεν περιλαμβάνει το ταξίδι ή τη διαμονή.
  • Αν και είμαστε ανοιχτοί στο να εξετάσουμε αιτήματα για υψηλότερα επίπεδα υποτροφιών, αυτό θα εξαρτηθεί από τη διαθεσιμότητα των κονδυλίων.
  • Αφού υποβληθούν οι αιτήσεις για υποτροφίες, θα εξεταστούν από την επιτροπή υποτροφιών του συνεδρίου σε μηνιαία συνεδρίαση.
  • Στη συνέχεια, ένα μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα της αίτησης υποτροφίας και τα επόμενα βήματα.
  • Παρακαλείστε να υπολογίσετε έως και πέντε εβδομάδες για να εξεταστεί η αίτησή σας.
  • Θα αρχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τις υποτροφίες από την 1η Ιανουαρίου 2024.
 

Κάθε αίτηση είναι ευπρόσδεκτη και η επιτροπή υποτροφιών του συνεδρίου μας θα εξετάσει προσεκτικά κάθε αίτηση με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το επίπεδο της ζητούμενης υποστήριξης όσο και τα διαθέσιμα κεφάλαια.

 

έντυπο αίτησης υποτροφίας

elΕλληνικά