Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι ομιλητές

We’re thrilled to announce that Jon Kabat-Zinn will be joining us online at the International Conference on Mindfulness (ICM:2024).

Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι ομιλητές Διαβάστε περισσότερα "