Διεθνές συνέδριο για την ενσυνειδητότητα 2024

ICM:2024 INSIGHTS - ΠΛΟΉΓΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΤΗΤΑ PT.1

Στόχος μας είναι να καταστήσουμε το Διεθνές Συνέδριο Mindfulness 2024 όσο το δυνατόν ευρύτερα και ευκολότερα προσβάσιμο, καλωσορίζοντας και τους νευροδιαφοροποιημένους διαλογιστές. Η διερεύνηση της νευροδιαφορετικότητας φέρνει νέες προοπτικές για την άσκηση, τη διδασκαλία και την έρευνα της ενσυνειδητότητας. Σε αυτό το ιστολόγιο, ένα νευροδιαφορετικό μέλος της συμβουλευτικής μας ομάδας EDI απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τη νευροδιαφορετικότητα και εξηγεί τις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα συνέδριο που θα περιλαμβάνει και νευροδιαφορετικούς.

What does neurodiversity mean?

Neurodiversity refers to the range of natural diversity that exists in human neurodevelopment. The term originated within the neurodivergent community in the 1990s (Botha et al., 2024). People with the most common neurological profiles are referred to as neurotypical or neuromajority. People with less common profiles are referred to as neurodivergent or neurominority. A group that includes both neurotypical and neurodivergent people is called neurodiverse.

μαυροπίνακας με ερωτηματικό γραμμένο πάνω του

Neurodivergence is an umbrella term that encompasses neurologies such as autism, ADHD, dyscalculia, dyslexia, dyspraxia, OCD, Tourette’s syndrome and synaesthesia. In the same way that there is no such thing as a typical neurotypical, there is no such thing as a typical neurodivergent person: the experience and expression of neurodivergence is individual; it is common for a neurodivergent person to have a mix of different traits and a ‘spiky profile’; and we are just as influenced by our socialeconomic background, race, gender, disability, sexuality and other identities as people within the neuromajority.

The neurodiversity paradigm is based on two assumptions. First, that typical neurodevelopment is neither superior nor inferior to divergent neurodevelopment. The neurodivergent community – led by neurodivergent voices – is moving away from the medical model of ‘disorders’ and towards person-centred and biopsychosocial models (e.g., Whelpley et al., 2023). Second, that all people deserve to be treated with dignity and respect, independently of how they diverge from a putative norm. The neurodiversity paradigm is explicitly inclusive of all neurodivergent people, including those with the highest and most complex support needs and, increasingly, those who self-identify as neurodivergent due to waiting for, or issues accessing, safe diagnostic assessments.

ICM:2024 INSIGHTS - ΠΛΟΉΓΗΣΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΤΗΤΑ PT.5

Το μέρος 5 της σειράς προτείνει τρόπους με τους οποίους όλοι οι συμμετέχοντες στο συνέδριο ICM:2024 μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να επιβεβαιώνει τα νευροδιαβιβαστικά;

Διαβάστε περισσότερα "
elΕλληνικά