Διεθνές συνέδριο για την ενσυνειδητότητα 2024

Σκέλος 3: Κοινωνικές, πολιτιστικές και συστημικές προσεγγίσεις

Κοινωνικές, πολιτιστικές και συστημικές προσεγγίσεις

Πώς οι διαφορετικές προοπτικές διαμορφώνουν την ενσυνειδητότητα;

Σε αυτό το σκέλος, θα να εξετάσουν προσεγγίσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα υπό το πρίσμα τις σημερινές μεγάλες προκλήσεις, όπως η κοινωνική ανισότητα, η φυλετική αδικία και η οικολογική κρίση, και πώς αυτές επηρεάζουν τα άτομα και τις ομάδες. Θα να διερευνήσουν τις δυνατότητες της ενσυνειδητότητας να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και τι μπορούν να κάνουν οι ασκούμενοι, οι δάσκαλοι και οι ερευνητές που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα για να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και να προσφέρουν την ενσυνειδητότητα με τρόπους που είναι δίκαιοι και φιλόξενοι για όλους.

Το σκέλος 3 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Mindfulness και νευροδιαφορετικότητα
  • Mindfulness και πολιτισμός
  • Ισότητα, ποικιλομορφία και ένταξη στην ενσυνειδητότητα
  • Mindfulness και υγειονομική περίθαλψη
  • Ψυχική και σωματική υγεία
  • Mindful parenting
  • Συστημικά εμπόδια στην πρόσβαση στην ενσυνειδητότητα
  • Mindfulness στην εκπαίδευση

Strand 1 begins with a Keynote from Rhonda Magee. After this you can choose to attend either: a related panel discussion, workshop, research symposium, or guided practice, which will be held across various spaces in Bangor University’s Pontio Centre

elΕλληνικά