Διεθνές συνέδριο για την ενσυνειδητότητα 2024

Σκέλος 3: Κοινωνικές, πολιτιστικές και συστημικές προσεγγίσεις

Κοινωνικές, πολιτιστικές και συστημικές προσεγγίσεις

Πώς οι διαφορετικές προοπτικές διαμορφώνουν την ενσυνειδητότητα;

Σε αυτό το σκέλος, θα να εξετάσουν προσεγγίσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα υπό το πρίσμα τις σημερινές μεγάλες προκλήσεις, όπως η κοινωνική ανισότητα, η φυλετική αδικία και η οικολογική κρίση, και πώς αυτές επηρεάζουν τα άτομα και τις ομάδες. Θα να διερευνήσουν τις δυνατότητες της ενσυνειδητότητας να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και τι μπορούν να κάνουν οι ασκούμενοι, οι δάσκαλοι και οι ερευνητές που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα για να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση και να προσφέρουν την ενσυνειδητότητα με τρόπους που είναι δίκαιοι και φιλόξενοι για όλους.

Το σκέλος 3 περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

  • Mindfulness και νευροδιαφορετικότητα
  • Mindfulness και πολιτισμός
  • Ισότητα, ποικιλομορφία και ένταξη στην ενσυνειδητότητα
  • Mindfulness και υγειονομική περίθαλψη
  • Ψυχική και σωματική υγεία
  • Mindful parenting
  • Συστημικά εμπόδια στην πρόσβαση στην ενσυνειδητότητα
  • Mindfulness στην εκπαίδευση

Το σκέλος 3 αρχίζει με μια κεντρική ομιλία από τη Rhonda Magee. Μετά από αυτό μπορείτε να επιλέξετε να παρακολουθήσετε είτε: μια σχετική συζήτηση σε πάνελ, ένα εργαστήριο, ένα ερευνητικό συμπόσιο ή μια καθοδηγούμενη πρακτική, που θα διεξαχθεί σε διάφορους χώρους στο Pontio Centre του Πανεπιστημίου Bangor.

ICM:2024 Mindfulness σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

οι συνεδρίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν σε πέντε βασικούς άξονες
elΕλληνικά