Internationale conferentie over mindfulness 2024

Onderdeel 5: Politieke, milieu- en mondiale initiatieven

politieke, milieu- en mondiale initiatieven

Hoe kunnen we mindfulness omzetten in actie - persoonlijk, politiek en sociaal?

Mindfulness heeft het potentieel om een significante impact te hebben op onze wereld in een tijd waarin we voor verschillende uitdagingen staan. Maar om dit te realiseren, moeten we allemaal een stap zetten om de huidige problemen van onze tijd aan te pakken. We moeten in gesprek gaan met beleidsmakers, politici en beïnvloeders om duurzame en gestructureerde kaders te creëren waarin mindfulness kan gedijen. Als we de conferentie afsluiten, zal dit onderdeel ons helpen om diep na te denken over hoe ieder van ons een verschil kan maken en verder kan gaan met het werk dat nodig is. We zullen nadenken over onze eigen unieke context, levenservaring en vaardigheden die ons in staat stellen een rol te spelen in het grotere geheel.   

Het onderdeel omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Toekomstige Generaties Wet in Wales
 • Mindfulness en het raakvlak met politiek
 • Meditatiebeoefening en milieu/politieke houdingen en gedrag
 • Eco-angst
  Effecten van klimaatverandering op individuen en de samenleving
 • Mindfulness en duurzaamheid
 • Mindfulness en consumentengedrag?

Onderdeel 5 begint met een keynote van Jamie Bristow met een panel en discussie met het publiek. Hierna kun je kiezen of je een workshop, onderzoekssymposium of begeleide praktijk wilt bijwonen. Deze worden gehouden in verschillende ruimtes in het Pontio Centre van Bangor University. De afsluitende Keynote van onderdeel 5 wordt virtueel gepresenteerd met Jon Kabat-Zinn. 

Bristow, J., Bell, R., Wamsler, C. (2022). Reconnection: De klimaatcrisis van binnenuit aanpakken.

Onderzoeks- en beleidsrapport. Het Mindfulness Initiatief en LUCSUS. www.themindfulnessinitiative.org/reconnection

Bristow, J., Bell, R., Nixon, D. (2020). Mindfulness: Agency ontwikkelen in urgente tijden. Het Mindfulness Initiatief. https://www.themindfulnessinitiative.org/agency-in-urgent-times/

Bristow, J. (Ed.). (2021). Reageren op Mindfulness: Developing Agency in Urgent Times - Een bundeling van essays. Het Mindfulness Initiatief. https://www.themindfulnessinitiative.org/responding-to-mindfulness-developing-agency-in-urgent-times-a-compilation-of-essays

Honderden miljoenen mensen hebben kennis gemaakt met mindfulness via apps (bijv. Insight Timer, Headspace en Calm), boeken (bijv. Mindfulness: Finding Peace in a Frantic World) en tienduizenden via face-to-face mindfulness interventies (zoals Mindfulness-based Stress Reduction en Mindfulness-based Cognitive Therapy). Deze workshop zal een stap terug doen om de eisen van onze hedendaagse wereld te overzien. We verkennen het groeiende veld van mindfulness en de toepassingen ervan. Wat hebben we geleerd van onderzoek, van het ontwikkelen en onderwijzen van mindfulness programma's, en van onze eigen mindfulness beoefening? Hoe kunnen we gebruik maken van alles wat we geleerd hebben om een wereld te creëren zonder de verwoestende effecten van depressie, waar mensen genieten van geestelijke gezondheid en welzijn en over de middelen beschikken om de uitdagingen van de komende 50 jaar aan te gaan.
 
Of we ons er nu bewust van zijn of niet, de meest urgente problemen in de wereld beïnvloeden ons direct en indirect - klimaatverandering, een explosie aan informatie, nieuwe technologie die veel maatschappelijke trends aanstuurt, de heersende cultuur. Deze resonantie kan dringend en luid zijn, zoals iemand die in een gebied woont waar oogsten mislukken door watertekorten, of aanhoudend en doordringend, zoals de algoritmen die ons informatie geven via onze digitale apparaten, of subtiel maar constant, zoals in de achtergrondvervuiling van een drukke stad.
 
Veel van de dringende problemen in onze wereld zullen moeten worden opgelost door menselijke geesten en harten. Dit geldt zowel voor kleinere, lokale problemen in ons leven als voor de grotere problemen waar niet alleen onze generatie maar ook toekomstige generaties mee te maken krijgen. Er zijn redenen om hoopvol te zijn. Door de geschiedenis heen hebben goed getrainde geesten die individueel en samenwerkten grote gezondheidsproblemen aangepakt, zoals pokken, HIV-AIDS en recentelijk COVID-19. Onze voorouders leerden landbouw te bedrijven zodat mensen erop konden vertrouwen dat er het hele jaar door voedsel beschikbaar was. Steeds meer mensen over de hele wereld leven in economische omstandigheden die financiële en materiële zekerheid bieden. Naties en internationale organen hebben verdragen en structuren gecreëerd om oorlogen te voorkomen en veiligheid te handhaven.
 
De verandering zijn die je in de wereld zou willen zien, is jezelf, andere mensen en onze planeet in gedachten houden, met het kompas van je waarden, een kaart en een routekaart. Met nieuwsgierigheid, een open hart en de moed om te blijven leren terwijl je door verschillende overgangen in je leven gaat. Stel je een opleiding voor die ons helpt de wijsheid te ontwikkelen om te zien hoe dingen zijn, de verbeelding om te zien hoe we zouden willen dat ze zijn en de creativiteit en moed om de wereld te creëren waarin we zouden willen leven.
 
De workshop beschrijft een aanpak voor het onderwijzen van mindfulness als een transformatieve, levenslange beoefening. Het biedt een kaart en een routeplan voor iedereen die mindfulness leert of onderwijst. Het put uit de wederkerigheid en dialoog tussen oude contemplatieve tradities en moderne psychologie om een routekaart, kompas en een set basisvaardigheden voor het leven te bieden. Meer nog, het beschouwt hoe deze vaardigheden ons kunnen helpen om te floreren te midden van de uitdagingen van de hedendaagse wereld. Deze synthese van oud en modern kan intentionaliteit verhelderen, een ethisch kader bieden en een nieuw perspectief bieden op wat het betekent om "de verandering te zijn die we graag in de wereld willen zien".
 
De workshop is gebaseerd op het onderzoeksprogramma van Willem Kuyken aan de Universiteit van Oxford, het boek uit 2019, geschreven samen met Christina Feldman. Mindfulness. Oude wijsheid ontmoet moderne psychologie en twee boeken over Mindfulness-based Cognitieve Therapie voor het leven. Jon Kabat-Zinn heeft deze ideeën beschreven als: "Een tour de force die in uitmuntend detail - maar toch met volkomen toegankelijkheid en helderheid - uitwerkt wat mindfulness is en waar het vandaan komt, evenals zijn diepgaande ethische basis, klinische toepassingen, groeiende bewijsbasis en potentieel voor genezing." Een grote hoeveelheid onderzoek getuigt van de effectiviteit van op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie in het voorkomen van depressie, het bevorderen van de geestelijke gezondheid en in de meest recente gerandomiseerde gecontroleerde studie, het mogelijk maken van bloei.
 
Leer- en onderwijsmethoden
 
De workshop bestaat uit lesgeven, discussiëren, werken in kleine groepen en mindfulness beoefening. Er worden uitgebreide hulpmiddelen verstrekt.
 
Leerresultaten
 
De masterclass geeft antwoord op deze vragen:
 
 • Wat is mindfulness?

 • Hoe kunnen oude wijsheid en moderne psychologie ons samen helpen te begrijpen hoe leed en lijden worden gecreëerd en opnieuw gecreëerd? Hoe kunnen ze ons helpen te begrijpen hoe vreugde en welzijn worden gecreëerd en in stand gehouden?

 • Hoe ondersteunt mindfulness het pad van lijden naar bloei? Is mindfulness een techniek of een manier van in de wereld staan - of beide? Hoe maakt het transformatie mogelijk?

 • Wat zou er nodig zijn om seculiere mindfulness training te her-conceptualiseren als een transformatieve levenslange praktijk die mensen helpt om te leven in de hedendaagse wereld - en meer dan dit om de hedendaagse wereld op een positieve manier vorm te geven?

 • Wat zijn de belangrijke vragen rond ethiek en integriteit voor mindfulness beoefenaars, leraren en het bredere veld? Wat ondersteunt dit onderzoek?

 • Wat betekent het om de verandering te zijn die we in de wereld willen zien?
 
Voor wie is het?
 
De workshop is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die les geeft in mindfulness programma's. Ze zal echter ook interessant zijn voor wie mindfulness aan het leren is en zijn inzicht wil verdiepen.

Leerdoelen:

 • Het potentieel van belichaamde onderlinge afhankelijkheid als formele praktijk onderzoeken

 • Doe een geleide meditatie over belichaamde onderlinge afhankelijkheid

 • Toekomstige toepassingen voor je persoonlijke praktijk en je leven in de gemeenschap beoordelen en overwegen

ICM:2024 Mindfulness in een veranderende wereld

De conferentiesessies draaiden rond vijf hoofdlijnen
nl_NLNederlands