Internationale conferentie over mindfulness 2024

Onderdeel 1: Wetenschappelijk onderzoek, theorie en pedagogie

Wetenschappelijk onderzoek, theorie en pedagogie

Hoe onderzoeken we mindfulness?

In dit onderdeel, zullen we een grootbeeld kijken waar het mindfulnessveld staat in de wereld van de wetenschap, onderzoek, en theorie. We zullen nadenken over de sterke en zwakke punten van wat we weten over op mindfulness gebaseerde benaderingen. Er zal gelegenheid zijn om te luisteren naar ervaren onderzoekers, te reflecteren op hun onderzoekservaringen en te discussiëren over de volgende stap. 

Onderdeel 1 omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Innovatieve onderzoeksmethoden
  • Mechanismen van mindfulness
  • Pedagogie van mindfulness
  • Benaderingen voor het meten van mindfulness
  • De uitdagingen van onderzoeksmethodologieën in mindfulness onderzoek
  • Innovatieve pedagogische benaderingen
  • Ethiek

Onderdeel 1 begint met een keynote van Sona Dimidjian. Hierna kun je kiezen voor een gerelateerde paneldiscussie, workshop, onderzoekssymposium of begeleide praktijkoefening. Deze vinden plaats in verschillende ruimtes van het Pontio Centre van Bangor University.

Deze discussie zal de toegenomen efficiëntie en nieuwe mogelijkheden voor het verspreiden van onderzoeksresultaten schetsen, terwijl ook wordt nagedacht over de uitdagingen van het handhaven van strenge peer-review normen in het snelle digitale tijdperk. Vanuit redactioneel oogpunt delen we inzichten over het gebruik van AI om de zichtbaarheid en impact van mindfulness studies te vergroten, en hoe dit de thema's en verhalen beïnvloedt die in de literatuur op de voorgrond treden. De lezing zal reflecteren op de opkomende uitdagingen, zoals het waarborgen van ethisch gebruik van AI, het aanpakken van de digitale kloof in de toegankelijkheid van onderzoek, en het behoud van de integriteit van mindfulness als een discipline te midden van snelle technologische veranderingen.

Het doel van deze workshop is om onderzoekers inzicht te geven in de huidige publicatietrends, een discussie op gang te brengen over het overwinnen van de bijbehorende uitdagingen en hen te inspireren tot innovatieve benaderingen om hun werk effectief te delen. Deelnemers zullen vertrekken met een duidelijkere visie op het navigeren door het veranderende landschap van publicatie van mindfulness onderzoek in het tijdperk van AI-integratie.

Leerdoelen:
1. Onderzoekers inzicht geven in de nieuwste trends op het gebied van academisch publiceren.
2. Het stimuleren van een actieve dialoog tussen deelnemers over hoe de uitdagingen in de huidige uitgeefomgeving aan te pakken.
3. Het bevorderen van de ontwikkeling van creatieve strategieën voor onderzoekers om hun werk effectief te verspreiden.
4. Ervoor zorgen dat deelnemers een beter gedefinieerd perspectief krijgen op hoe succesvol te navigeren in het veranderende veld van mindfulness onderzoekspublicatie.
5. Onderzoekers voorbereiden op de implicaties en mogelijkheden van de integratie van AI in het publicatieproces van onderzoek.

Referenties:
Medvedev, O. & Krägeloh, C. (2023). Harnessing Artifcial Intelligence for Mindfulness Research and Dissemination: Richtlijnen voor Auteurs. Mindfulness, 14, 1019-1020. https://doi.org/10.1007/s12671-023-02155-y

Krägeloh, C.U., Alyami, M.M., Medvedev, O.N. (2023). AI bij het maken van vragenlijsten: Guidelines Illustrated in AI Acceptability Instrument Development. In: Krägeloh, C.U., Alyami, M., Medvedev, O.N. (eds) International Handbook of Behavioral Health Assessment. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89738-3_62-1

Medvedev, O.N., Krägeloh, C.U. (2023) Een uitgebreide matrix van factoren die bijdragen aan depressie. Nature Geestelijke Gezondheid. https://doi.org/10.1038/s44220-023-00126-9

ICM:2024 Mindfulness in een veranderende wereld

De conferentiesessies draaiden rond vijf hoofdlijnen
nl_NLNederlands