Internationale conferentie over mindfulness 2024

ICM:2024 INZICHTEN - OMGAAN MET NEURODIVERSITEIT PT.2

Ons doel is om de 2024 International Mindfulness Conference zo breed en gemakkelijk mogelijk toegankelijk te maken, inclusief het verwelkomen van neurodiverse mediteerders. Het verkennen van neurodiversiteit brengt nieuwe perspectieven voor het beoefenen, onderwijzen en onderzoeken van mindfulness. In deze blog beantwoordt een neurodivergent lid van onze EDI adviesgroep vragen over neurodiversiteit en lichten we onze inspanningen toe om een neurodivergent-inclusieve conferentie te creëren.

Waarom is neurodiversiteit belangrijk om in overweging te nemen op het gebied van mindfulness?

 

Naar schatting is 15-20% van de bevolking neurodivergent (Doyle, 2020), en dus is het waarschijnlijk dat mindfulness leraren en onderzoekers mensen met neurodivergentie in hun klas of onderzoek hebben. Misschien is de leraar of onderzoeker neurodivergent. De persoon kan zich al dan niet bewust zijn van zijn neurodivergentie.

Neurodivergente individuen ervaren de wereld waarschijnlijk anders dan de neuromeerderheid. Het verwelkomen van neurodivergente manieren van denken en zijn daagt onze opvattingen uit over hoe cognitie en interoceptie 'zouden moeten werken' en opent nieuwe manieren om de wereld te ervaren.

Leerkrachten moeten weten hoe ze neurodivergente deelnemers kunnen betrekken en ondersteunen, zowel door middel van neurodivergente opties tijdens het lesgeven in een volledige groep als door het aanbieden van aanpassingen en ondersteuning aan individuen. Voorgestelde kaders en activiteiten binnen mindfulness interventies zijn mogelijk niet zinvol voor neurodivergente individuen. We moeten in staat zijn om individuele ervaringen te valideren en nieuwsgierig te worden wanneer dit ons naar plaatsen brengt die buiten de gangbare kaarten vallen. Dit geldt ook voor lerarenopleiding en supervisie: ondersteuning voor neurodivergente stagiairs zou idealiter input moeten bevatten van ervaren neurodivergente mediteerders.

Leerkrachten moeten ook weten dat neurodivergen personen een hogere incidentie van geestelijke gezondheidsproblemen en trauma's ervaren als gevolg van een reeks factoren, waaronder stigmatisering, minderheidsstress, maskering en iatrogene schade (schade die ontstaat als gevolg van medische zorg). Onderzoek wijst uit dat mindfulness effectief kan zijn bij het verminderen van psychisch leed bij sommige neurodivergente personen, maar er is meer werk nodig. Neurodiversiteitsbevestigende en trauma-geïnformeerde benaderingen voor studenten, professionals en deelnemers zijn belangrijk voor het veiligstellen van de geestelijke gezondheid (Shaw e.a., 2022; Hartman et al., 2024).

Mindfulnessonderzoekers moeten weten dat een significante minderheid van elke bevolkingsgroep neurodivergent zal zijn, en moeten overwegen dit op te nemen in de demografische informatie van de deelnemers. Onderzoek naar de ervaringen van neurodivergente mediteerders is een groeiend gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de potentieel bredere perspectieven die worden geboden door het aannemen van het neurodiversiteitsparadigma (Pellicano en den Houting, 2022) en het gebruik van beste praktijken in participatieve en inclusieve onderzoeksmethoden (bijv, den Houting, 2021; AASPIRE, 2022).

nl_NLNederlands