Internationale conferentie over mindfulness 2024

ICM:2024 INZICHTEN - OMGAAN MET NEURODIVERSITEIT PT.4

Ons doel is om de 2024 International Mindfulness Conference zo breed en gemakkelijk mogelijk toegankelijk te maken, inclusief het verwelkomen van neurodiverse mediteerders. Het verkennen van neurodiversiteit brengt nieuwe perspectieven voor het beoefenen, onderwijzen en onderzoeken van mindfulness. In deze blog beantwoordt een neurodivergent lid van onze EDI adviesgroep vragen over neurodiversiteit en lichten we onze inspanningen toe om een neurodivergent-inclusieve conferentie te creëren.

Wat zijn enkele veelvoorkomende misvattingen over neurodiversiteit en hoe kunnen we daar iets aan doen?

 

Er zijn veel voorkomende mythes en misvattingen over elk type neurodivergentie, maar die zijn te talrijk om op te noemen! Ieder mens is anders, of hij nu neurodivergent of neurotypisch is, dus het is belangrijk om geen aannames te doen en iedereen als individu te benaderen.

Er wordt vaak aangenomen dat neurodivergente mensen maar één 'ding' zijn, d.w.z. alleen autistisch of alleen dyslectisch. Dit is zelden het geval en er is een hoge incidentie van 'samen voorkomende aandoeningen'. Een andere manier om hierover na te denken is dat de huidige diagnostische categorieën mogelijk niet de meer complexe, individuele realiteit weerspiegelen (Fletcher-Watson, 2022). Dit benadrukt opnieuw de noodzaak om mensen als individuen te behandelen.

Sommige mensen denken dat de term neurodivergentie alleen van toepassing is op mensen met lagere ondersteuningsbehoeften. Dit is niet het geval. Neurodivergente personen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (PIMD) vallen ook onder de paraplu van neurodivergentie. De inclusieve benadering is belangrijk vanwege de verscheidenheid aan individuele ervaringen en de mate waarin eigenschappen en capaciteiten kunnen fluctueren afhankelijk van de omgeving. Sommige neurodivergen beschouwen zichzelf als gehandicapt, terwijl anderen dat niet doen. 

Als je denkt dat je niemand kent die neurodivergent is, zijn hier een paar spraakmakende voorbeelden: acteurs Daniel Radcliffe (dyspraxie), Dan Ackroyd (autisme) en Salma Hayek (dyslexie); turnster Simone Biles (ADHD) en 's werelds sterkste man Tom Stoltman (autisme); dichteres Amanda Gorman (geluidsovergevoeligheid) en zangeres Billie Eilish (syndroom van Gilles de la Tourette). Sommige bedrijven kiezen voor neurodivergente werknemers omdat ze overtuigd zijn van de waarde die diversiteit biedt op het gebied van innovatie, creativiteit en probleemoplossing (Deloitte Insights, 2022; Johnson, 2024).

nl_NLNederlands