International Conference on Mindfulness 2024

Mindfulness in a Changing World

CYNHELIR CYNHADLEDD RYNGWLADOL YMWYBYDDIAETH OFALGAR 2024 (ICM:2024) YM MANGOR, CYMRU AR 2-6 AWST 2024.

Ymunwch â ni mewn sgwrs estynedig am gwestiynau pwysig heddiw. Dewch i ddarganfod sut gall ymwybyddiaeth ofalgar a thosturi gyfrannu at fynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu. Gan fod ein byd a’n cymdeithas yn datblygu mor gyflym, dyma’r amser i ddod at ein gilydd a thrafod sut gall ymwybyddiaeth ofalgar symud y tu hwnt i’w ffiniau presennol, gan ymestyn i feysydd o angen critigol a bod yn rym cadarnhaol dros newid.

Mae’r gynhadledd yn cynnig cyfle unigryw i gyfarfod a thrafod ag arweinwyr ym maes ymwybyddiaeth ofalgar a thosturi. Yn ogystal, bydd yn cynnwys lleisiau nad ydynt wedi cael clust yn hanesyddol. Bydd y cynulliad hwn yn gyfle i gysylltu, ymholi a thrafod, gyda'r nod o lywio'r ddeialog ar gyfer y degawdau nesaf. Ein nod yw cynnal y gynhadledd mewn ffordd sy’n creu awyrgylch cynhwysol a chroesawgar i bawb.

The conference programme will be centred around five key strands, spanning the latest research, contemplative approaches, and innovative concepts. This will include addressing the many social and global objectives for mindfulness and compassion, all aimed at enhancing our health and well-being, mitigating conflict and stress, and ultimately benefiting the planet.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei hychwanegu pan fydd ar gael. Cofrestrwch i dderbyn y cylchlythyr i gael y newyddion diweddaraf. to receive the latest updates. 

CWRDD Â'R BOBL SY'N GYSYLLTIEDIG AG ICM:2024 A GWELD BETH SYDD WEDI EI GYNLLUNIO AR GYFER Y GYNHADLEDD:

CYLCHLYTHYR

Cofrestrwch gyda'ch cyfeiriad e-bost i dderbyn newyddion a diweddariadau

Days
Hours
Minutes
cyCymraeg